Om oss

Medical Vårdcentral Bergsjön är en del av vårdkoncernen Medical som har flera vårdcentraler, läkarmottagningar och vaccinationsmottagningar runt om i Sverige.

Medical Vårdcentral – Bergsjön

Medical köpte under 2019 en befintlig vårdcentral på Ljusårsvägen 100 i Bergsjön i Göteborg.  Med ny ledning kommer vårdcentralen att växa och utvecklas med nya tjänster. Vi strävar alltid efter att erbjuda våra patienter högsta service och kort väntetid på läkartider.

Vårdcentralen ligger lättillgänglig kommunikationsmässigt och har en stor parkeringsplats där bilen kan stå parkerad under ditt besök.

Vid klagomål: feedback@medical.se

Företagsfakta
Vi vill bidra till transparens och öppenhet och har därför uppdaterat vår hemsida med nedanstående information. I syfte att visa privata aktörers seriositet vill vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega att alla välfärdsföretag (skola, vård & omsorg) öppet redovisar företagsfakta. De högt ställda krav och riktlinjer vi följer är gemensamma för alla.

Kontaktuppgifter
Telefon: 031-222 300
Email: vc.gbg@medical.se
Adress: Ljusårsvägen 100,  Göteborg 

Företagsledning & ägare
allabolag.se finns mer information om företaget.
Ägare: Medical Operations Nr 4 AB, (Org nr. 559185-9839).
Kontaktperson: Karoline Wallgren
Telefon: 031-222 300

Kvalitet
Vi arbetar under samma villkor som alla vårdcentraler inom nationella taxan och Vårdval inom Region Västra Götaland.

Våra värderingar
Medical Vårdcentral Bergsjön vill stå för respekt för alla individers lika värde, vi vill ge kunden högsta kvalitet och en god tillgänglighet. Medical Vårdcentral Bergsjön verkar för ett befrämjande av hälsa och välbefinnande genom att stödja och motivera individen till ett eget hälsoansvar.

Värdegrund
Medical Vårdcentral Bergsjöns värdegrund lyfter tanken om alla människors lika värde, respekt, hög kunskap och ett gott bemötande.

Vägledande ord i vår värdegrund:
Arbetsglädje
Flexibilitet
Kompetens
Våra kunders förtroende grundas på vår professionalism och kompetens